Ekstraordinær generalforsamling 24 Jan. 18.00 Hollænderhallen

Kære alle

Da langt hoveddelen af bestyrelsen består af forældre til vores forgangne U13 hold der ophørte inden årsskiftet, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er valg af ny bestyrelse.

Skulle der ikke melde sig nok bestyrelsesmedlemmer til den fortsatte drift af klubben, vil der blive indkaldt til en ny generalforsamling, hvor bestyrelsen stiller forslag om at lukke klubben.

Det ønsker vi naturligvis at undgå. og vi opfordrer derfor meget kraftigt alle der har en interesse i at Dragør Håndboldklub fortsat skal bestå, til at stille op til den nye bestyrelse.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted i mødelokale 3-4 på mødegangen i Hollænderhallen onsdag den 24. januar kl. 18.00.

Såfremt der stiller nok bestyrelsesmedlemmer op til at fortsætte klubben - umiddelbart vil det kræve mindst 5 nye bestyrelsesmedlemmer - vil den nuværende bestyrelse fortsætte (sammen med de nye bestyrelsesmedlemmer) indtil den ordinære generalforsamling senere på året, så der er god tid til overdragelse.

Derudover er den nuværende bestyrelse i gang med udvikle et samarbejde med Tårnby Håndboldklub med det formål at lette den fremtidige administration i klubben og give forbedrede trænings- og kampforhold for medlemmerne. Det vil med fordel kunne lanceres i løbet af foråret af den samlede bestyrelse.

Interesserede kandidater bedes kontakte bestyrelsen via kontaktformularen

Mvh

Bestyrelsen

Dragør Håndbold Klub